MaranCigars heeft vijf merken in portefeuille: De Hertogh, P.P. Rubens, Admiraal De Ruyter, Black Sheep en Calibre Genève. Online worden via deze website geen sigaren verkocht. Onderaan de website vindt u informatie over onze handelspartners.

Het merk Admiraal De Ruyter is een ode aan de Nederlandse admiraal en zeeheld Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1607-1676).

Michiel de Ruyter (bijgenaamd Bestevaêr) begon zijn carrière als eenvoudig Zeeuws zeeman. Rond zijn dertigste had hij zich opgewerkt tot kapitein en was hij een tijdlang walvisvaarder. De Ruyter was afwisselend in dienst van de staat en van reders. Vermogend geworden had hij de zee vaarwel gezegd toen in 1652, bij het uitbreken van de Eerste Engelse Zeeoorlog, de Zeeuwse Admiraliteit met succes een beroep deed op zijn plichtsbesef en hij een belangrijk vlootvoogd werd.

Na de vrede met Engeland in 1653 nam hij als vice-admiraal van de Admiraliteit van Amsterdam deel aan diverse oorlogen in de Oostzee en aan acties tegen piraterij in de Middellandse Zee. Eind 1664 heroverde hij in West-Afrika de Nederlandse forten op de Britten en voer daarna naar Amerika om daar hun koloniën schade toe te brengen.

De Ruyter behaalde belangrijke successen tegen de Engelsen met als hoogtepunt de Tocht naar Chatham. Bij deze actie werd voor het eerst gebruik gemaakt van het anderhalf jaar eerder, in 1665 opgerichte Korps Mariniers. De expeditie leidde tot een overwinning, die vaak als de zwaarste maritieme nederlaag uit de Britse geschiedenis wordt beschouwd.

In 1676 sneuvelde Michiel de Ruyter bij Sicilië nadat hij met een zwak vlooteskader was uitgezonden om de Spanjaarden te ondersteunen in hun strijd tegen Frankrijk. Op 18 maart 1677 werd De Ruyter met vorstelijke statie begraven in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waar zijn praalgraf nog steeds kan worden bezichtigd.

 s5 logo

Sigarenhuys ‘Den Engelenhoek’
dependance P.P. Rubens sigarenfabriek (Torenstraat 35 - Arendonk)
Engelstraat 24
2360 Oud-Turnhout – België
gsm: Marc ++31 (0) 622 66 18 32
gsm: Anke ++32 (0) 479 44 11 35
info@marancigars.com
BTW: BE 0697.930.143